Dr Stadler Kirsten Logo

Elmboog Probleme

Trauma

Ontwrigting Van die Elmboog

Wat is elmboog ontwrigting?

Dit ontstaan wanneer die humerus of bo-armbeen ontkoppel word uit die keep in die ulna of ellepyp??

Wat is die oorsaak van 'n elmboog ontwrigting?

Dit vind gewoonlik plaas as gevolg van trauma soos val of motorvoertuig ongelukke en word ook gesien in kontaksport soos rugby en stoei. Gepaardgaande frakture en ligamentbeserings is algemeen.

Wat is die simptome?

Die pasiënt sal 'n klapgevoel ervaar gevolg deur erge pyn en verlies aan funksie van die arm. Sensasieverlies en 'n prikkel gevoel mag in die hand teenwoordig wees. 'n Duidelik sigbare elmboog deformiteit is in die meeste pasiënte ook sigbaar.

Hoe word 'n elmboog ontwrigting gediagnoseer?

Dit word klinies gediagnoseer. X-straal foto's wys frakture uit wat ten tye van die ontwrigting plaasgevind het.

Hoe word elmboog ontwrigting behandel?

Die chirurg plaas die elmboog terug in plek deur manipulasie van die ulna. Gepaardgaande frakture word dan hanteer. Ligamentskeure vind plaas as gevolg van ontwrigting en word gewoonlik nie-operatief behandel tensy die elmboog na terugplasing of reduksie onstabiel bly.

Laai Ontwrigting van die elmboog dokument af

Meer inligting: http://www.orthoinfo.org/topic.cfm?topic=A00029

 

Distale Biseps Skeur

Wat is dit?

Dit gebeur wanneer die biseps sening wegskeur vanaf sy aanhegting op die radius, 'n been in die voorarm. Die biseps sening is verantwoordelik om die handpalm na bo te draai en om die elmboog te flekseer. In teenstelling met die skouer, is daar slegs een aanhegting van die biseps sening in die voorarm. Daarom ervaar pasiënte met distale biseps skeure noemenswaardige hoeveelheid verlies aan krag in die rotasie van die voorarm en elmboog fleksie.

Wat veroorsaak 'n distale biseps skeur?

Dit word veroorsaak gewoonlik deur skielike oplig van swaar voorwerpe, veral waar die elmboog gebuig word tot 90 grade. Tendinose of verwering van die gedeelte van die spier wat aan die been vasheg kan 'n skeur voorafgaan.

Wat is die simptome van 'n distale bisepsskeur?

Pasiënt voel gewoonlik 'n klapgevoel in die elmboog gevolg deur erge pyn en swelling oor die voorkant van die elmboog. 'n Kneusing ontstaan oor die laer bo-arm en elmboog. Daar sal 'n onmiddellike verlies aan krag teenwoordig wees. Wanneer die swelling verminder sal 'n deformiteit in die bo-arm sigbaar wees. Omdat die spier onder spanning is sal die sening opgetrek word tot in die bo-arm. Dit ly tot 'n uitgeholde voorkoms van die spier in die onderste gedeelte van die bo-arm en 'n uitgebolde voorkoms in die boonste gedeelte van die bo-arm.

Hoe word distale biseps skeur gediagnoseer?

Dit word gediagnoseer met 'n kliniese ondersoek. Teerheid is teenwoordig in die voorarm waar die skeur plaasgevind het. Die bo-arm is geswel en pynlik en die defek is sigbaar in die laer gedeelte van die biseps spier. X-strale is gewoonlik normaal. Sonar of MRI bevestig die skeur.

Hoe word dit behandel?

*Nie-operatief

As gevolg van die noemenswaardige verlies aan krag wat met hierdie skeure geassosieer word, is nie-operatiewe behandeling slegs aanbeveel vir mense wat nie chirurgie kan ondergaan nie.

*Operasie

Die chirurg maak 'n insnyding net onder die velvou in die elmboog en identifiseer die einde van die geskeurde tendon. Hy sal dit dan afwerk om vars, gesonde weefsel oor te hou waarin hegtings-materiaal geplaas word. Die aanhegtingspunt word dan blootgelê. 'n Holte word in die been gemaak vir herinplanting. Die tendon word dan ingeplant in hierdie holte en word in plek gehou deur 'n metaal knoop of 'n skroef of beide.

Klik hier vir die drukbare dokument Trauma.

Video

 

Radiuskop Fraktuur

Wat is 'n Radiuskop Fraktuur?

Dit is waar daar 'n breuk in die gedeelte van die radius plaasvind wat deel van die elmbooggewrig vorm. Die kop ontmoet die laterale einde van die humerus genaamd die kapitellum. Rotasie van die voorarm vind plaas hoofsaaklik in die radiokapitellum gewrig.

Wat veroorsaak radiuskop fraktuur?

Val op 'n uitgestrekte hand is die mees algemeenste oorsaak. Die krag word oorgedra van die grond deur die pols, die voorarm en die radiuskop en impakteer op die kapitellum waar dit die fraktuur veroorsaak. Ontwrigting of direkte impak op die buitekant van die elmboog kan ook radiuskop frakture veroorsaak.

Wat is die simptome?

Die pasiënt sal kla van pyn en swelling van die elmboog. Hy sal dit onmoontlik vind om die elmboog ten volle te ekstendeer of te flekseer. Rotasie van die voorarm sal merkbaar ingeperk wees met pyn. 'n Klik kan met rotasie gevoel word.

Hoe word 'n radiuskop fraktuur diagnoseer?

Die chirurg sal 'n fisiese ondersoek uitvoer. Swelling van die elmbooggewrig gepaardgaande met geskiedenis van trauma is hoog suggestief van 'n fraktuur. 'n Tasbare klik of pyn met rotasie van die radiuskop is 'n ander aanduiding van 'n fraktuur. X-strale sal die diagnose bevestig. 'n Rekenaartomogram kan verkry word om verplasing en definisie van die fragmente te verbeter en pre-operatiewe beplanning te vergemaklik.

Hoe word radiuskop fraktuur behandel?

*Nie-operatief

Onverplaasde frakture van die radiuskop kan nie-operatief behandel word. Die arm word immobiliseer in 'n stutverband of spalk vir 10 - 14 dae. Daarna word die stut verwyder en oefeninge word begin. Periodieke X-straal ondersoeke word geneem om enige verdere verplasing van die fraktuur op te volg. Omdat die volwasse elmboog geneig is om vinnig styf te word as gevolg van inflammasie is vroeë mobilisasie en omvang van beweging belangrik vir die voorkoming van permanente bewegingsverlies.

*Operatiewe behandeling

Frakture van die radiuskop waar daar verplasing plaasgevind het, vereis operatiewe stabilisasie. Dit word uitgevoer deur 'n insnyding oor die elmboog, skroewe word oor die fraktuurarea geplaas en vroeë terapie word voorgeskryf om verlies aan omvang van beweging te voorkom. In gevalle waar die radiuskop nie herstel kan word nie, word dit verwyder. 'n Radiuskop vervanging mag noodsaaklik wees as daar 'n ligamentbesering terselfdertyd oor die mediale aspek van die elmboog of die polsgewrig teenwoordig is of met gepaardgaande frakture elders in die elmboog.

Laai Radiuskop Fraktuur dokument af

Meer inligting: http://www.orthoinfo.org/topic.cfm?topic=A00073